نادیده گرفتن پیوند های منو ها
پروژه نگارستان
اخبار پروژه نگارستان
گالری تصاویر پروژه نگارستان
 
> پروژه نگارستان
 

                                               

مرتب سازی با پیوست هاجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
خلاصه خبرفیلتر
اطلاعیه مورخ24/11/95 (درخصوص واحدهای باقیمانده جهت انتخاب واحد پروژه نگارستان)
Attachment
 
 
 
 
 
جهت مشاهده اطلاعیه و دعوتنامه و جدول واحدها به پیوستها مراجعه نمایید
ادامه خبر ...
 
اطلاعیه مورخ01/12/95 (درخصوص واحدهای باقیمانده جهت انتخاب واحد پروژه نگارستان)
Attachment
 
 
 
 
 
جهت مشاهده اطلاعیه و دعوتنامه و جدول واحدها به پیوستها مراجعه نمایید
ادامه خبر ...
 
اطلاعیه مورخ 13/09/95 (درخصوص واحدهای باقیمانده جهت انتخاب واحد پروژه نگارستان)
Attachment
جهت مشاهده جدول واحدها به پیوستها مراجعه نمایید
ادامه خبر ...
 
اطلاعیه مورخ 18/08/95 (درخصوص انتخاب واحد مورخ 23/08/95)
Attachment
بسمه تعالی
به اطلاع متقاضیان محترم واحدهای باقیمانده پروژه نگارستان می رساند ، نقشه ها ،  جدول انتخاب واحد به همراه فایل واحدهای موجود در پیوست ها جهت مشاهده و دریافت در دسترس می باشد.
ضروری است یک نسخه پرینت از جدول واحدها قبل از مراجعه به پروژه تهیه فرمایید.
ادامه خبر ...
 
خبر مورخ 12/12/94
Attachment
به آگاهی اعضاء محترم پروژه نگارستان می رساند ، درخصوص برقراری خطوط تلفن و پیگیریهای صورت گرفته ، متن مکاتبات انجام شده با مراجع ذیربط بشرح پیوست جهت اطلاع در دسترس میباشد.
ادامه خبر ...
 
خبر مورخ 30/04/94
به آگاهی اعضاء محترم پروژه نگارستان می رساند ، با توجه به مکاتبات بعمل آمده با سازمان آب استان البرز و پیگیری های مکرر ، تعداد واحدهای کلیه بلوکها با تعداد مندرج در قبض صادره منطبق گردیده است...
ادامه خبر ...
 
خبر مورخ 01/05/93
Attachment
خبر مهم و فوری درخصوص آندسته از اعضای پروژه نگارستان که تاکنون نسبت به تسویه حساب و تحویل واحد خود اقدام ننموده اند...
ادامه خبر ...
 
خبر مورخ 11/04/93
به آگاهی آندسته از اعضاء پروژه فوق که واحد خود را تحویل گرفته و حواله یا شیرآلات واحد خود را دریافت نموده ولی اقدام به نصب ننموده اند می رساند ...
ادامه خبر ...
 
خبر مورخ 25/03/93
قابل توجه اعضای محترم واحدهای واقع در بلوکهای 41- 42- 128 - 129- 219 -221- 222-223 - 226 پروژه نگارستان.جهت نصب آیفون تصویری...
ادامه خبر ...
 
خبر مورخ 18/03/93
اجرای عملیات جدول کشی ، زیرسازی و آسفالت پروژه نگارستان
ادامه خبر ...
 
خبر فوری : قابل توجه مالکین محترم بلوکهای74-75- 76-77-78-79-80-52-54-55-56-187 پروژه نگارستان
قابل توجه مالکین محترم بلوکهای74-75- 76-77-78-79-80-52-54-55-56-187 پروژه نگارستان
بدینوسیله به اطلاع مالکین محترمی که گوشی آیفون تصویری و یا حواله مربوطه را دریافت ولی اقدام به نصب آن ننموده اند و یا گوشیهای آنها ایرادی دارد ، می رساند که در تاریخ های 20-21-22-24-25 اردیبهشت 93 ...
ادامه خبر ...
 
بلوکهای آماده تحویل
ادامه خبر ...
 
Attachment
گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه (در پیوست خبر)
ادامه خبر ...
 
خبر فوری : قابل توجه مالکین محترم بلوکهای74-75- 76-77-78-79-80-52-54-55-56-187 پروژه نگارستان
قابل توجه مالکین محترم بلوکهای74-75- 76-77-78-79-80-52-54-55-56-187 پروژه نگارستان
بدینوسیله به اطلاع مالکین محترمی که شیرآلات فرنگی آنها نصب نشده و یا حواله مربوطه را دریافت ولی تاکنون اقدام به نصب آن ننموده اند می رساند که حداکثر تا تاریخ 20/12/92 فرصت دارند ...
ادامه خبر ...
 
اخبار مرتبط با وام پروژه نگارستان
عضو پروژه نگارستان جهت مشاهده خبر فوري و مهم شماره (1و2و3) مورخ 28/09/92  به متن اصلی خبر مراجعه نمائيد.
ادامه خبر ...
 
قابل توجه اعضای محترم بلوکهای 220،219،170،169،80،79،78،77،76،75،74،56،55،54،53،52،221،222،223 - اطلاعیه مورخ 28/5/92
Attachment
قابل توجه آندسته از اعضایی که تاکنون هیچ اقدامی درخصوص تحویل و تکمیل مدارک و تشکیل پرونده وام بانکی بلوکهای فوق انجام نداده اند...
 
مشاهده متن کامل اطلاعیه در پیوست همین خبر
ادامه خبر ...
 
کیله فرمهای موردنیاز وام بانکی جهت تشکیل پرونده - اطلاعیه مورخ 20/6/91 پروژه نگارستان
Attachment
قابل توجه آندسته از اعضایی که تاکنون تشکیل پرونده وام بانکی نداده یا انتخاب واحد ننموده اند و متقاضی اخذ تسهیلات بانکی پروژه نگارستان می باشند:
بدینوسیله به آگاهی می رساند: ضمن تشکیل پرونده و تقاضانامه دریافت تسهیلات خواهشمند است با همراه داشتن مدارک لازم ، حداکثر تا مورخ 27/6/91 به واحد وام صندوق تعاون مراجعه نمایند:
ادامه خبر ...
 
اطلاعیه مورخ 07/03/92
آخرین مرحله انتخاب واحد (مرحله هفتم) از تاریخ 19/3/92 لغایت 26/3/92 در محل پروژه برگزار می گردد
ادامه خبر ...
 
خبر فوری : قابل توجه مالکین محترم بلوکهای 76-77-78-79-80-52-54-55-56-187 پروژه نگارستان
قابل توجه مالکین محترم بلوکهای 76-77-78-79-80-52-54-55-56-187 پروژه نگارستان
بدینوسیله به اطلاع مالکین محترمی که گوشی آیفون تصویری و یا حواله مربوطه را دریافت ولی تاکنون اقدام به نصب آن ننموده اند می رساند که حداکثر تا تاریخ 05/05/92 فرصت دارند ...
ادامه خبر ...
 
Attachment
نقشه های معماری پروژه
ادامه خبر ...
 
اطلاعیه مورخ 22/02/92
پیرو نامه شماره 914697/610702 مورخ  12/2/91 و نامه شماره 915665/610702 مورخ 15/11/91 ارسالی به معاونت محترم منابع انسانی سازمان صنایع هوافضا  و نیز اطلاعیه های صادره در مورخ  5/6/91 ،  20/6/91 و 14/11/91 در سایت صندوق تعاون به آدرس : www.st-hf.org ، اخطاریه شماره 18609/12/981 مورخ  5/12/91  اداره کل راه  و شهرسازی استان البرز را موکدا به شرح ذیل به آگـاهی  میرساند
ادامه خبر ...
 
اطلاعیه مورخ 06/12/91
پیرو اطلاعیه مورخ 03/11/91 دریافت تسهیلات بانک مسکن پروژه نگارستان
قابل توجه آندسته از اعضای پروژه نگارستان که مدارک وام خود را جهت احراز شرایط به اداره مسکن و شهر سازی استان البرز تحویل نموده و مورد تایید قرار گرفته اند.
ادامه خبر ...
 
پاسخگویی به پرسشهای متداول اعضای پروژه نگارستان
Attachment
بخش پاسخگویی به پرسشهای متداول اعضای پروژه ، جهت اطلاع رسانی هرچه بیشتر و جوابگویی به عمده سوالات مطرح شده از سوی اعضای محترم در پیوست خبر قابل دسترس می باشد.
ادامه خبر ...
 
اطلاعیه مورخ 14/11/91 بانک مسکن پروژه نگارستان
قابل توجه اعضايي كه تاكنون مدارك نداده اند يا انصراف كتبي خود را اعلام نموده اند.
عضو محترم پروژه نگارستان  پيرو اطلاعيه هاي  صادره مورخ 05/06/91 ، 20/06/91، 03/11/91 مندرج در سايت www.st-hf.org    و نامه شماره 912205/1351/ب ط /5/612010 حداكثر تا مورخ 26/11/91 مهلت دارند ...
ادامه خبر ...
 
اطلاعیه مورخ 23/8/91 پروژه نگارستان
بدینوسیله به آگاهی می رساند ، پیرو اطلاع رسانی های بعمل آمده قبلی ، آندسته از اعضاء پروژه نگارستان كه از دريافت وام بانکی (بانك سپه) كتبا انصراف داده ولیکن هنوز به بانك مراجعه نكرده اند...
ادامه خبر ...
 
اطلاعیه های مورخ 23/8/91
پیرو اطلاعیه های مورخ 6/12/90 و 21/1/91 و 27/2/91 و 7/4/91 و 15/6/91 مندرج در سایت صندوق:
بدینوسیله به آگاهی می رساند آندسته از اعضايي كه با عنایت به اطلاعيه ها و اخطاريه هاي ارسالي ، تاكنون اقدامي نسبت به تكميل و ارائه مدارك مورد درخواست بانك ننموده اند ، می بایست ...
ادامه خبر ...
 
اطلاعیه مورخ 15/6/91
قابل توجه اعضای محترم بلوکهای 278-279-282-284-286-287-289-187-188-189-199-200-202-206 پروژه نگارستان
پیرو اطلاعیه مورخه 7/4/91 به آگاهی می رساند اعضای محترم می بایست حداکثر تا تاریخ 25/6/91 جهت انجام تشریفات بانکی و اخذ دفترچه اقساط وام پروژه به بانک سپه شعبه پیامبر اعظم مراجعه فرمایند
ادامه خبر ...
 
خبر فوری مورخ 5/6/91
قابل توجه اعضای محترم بلوکهای 220،219،170،169،80،79،78،77،76،75،74،56،55،54،53،52
Attachment
قابل توجه اعضا بلوکهای شماره 220،219،170،169،80،79،78،77،76،75،74،56،55،54،53،52
بدینوسیله به اطلاع آندسته از اعضایی که واحد انتخابی آنها در بلوکهای فوق الذکر قرار دارد می رساند پیرو ارسال مدارک تحویل شده اعضاء به اداره مسکن و شهر سازی کرج و اعلام اداره مربوطه مبنی بر وجود نقص در مدارک مشارالیهم خواهشمند است ضمن توجه ویژه به موضوع نسبت به موارد زیر اقدام نمایید.
ادامه خبر ...
 
اطلاعیه مورخ 07/04/91 : قابل توجه اعضای بلوکهای 187-188-189-199-200-202-206-278-279-282-284-286-287-289
Attachment
قابل توجه اعضای محترم بلوکهای شماره 278-279-282-284-286-287-289-187-188-189-199-200-202-206:
 
ادامه خبر ...
 
اطلاعیه مورخ 27/2/91 مربوط به مدارک جدید مورد نیاز وام بانکی : قابل توجه اعضای بلوکهای 187-188-189-199-200-202-206-278-279-282-284-286-287-289
Attachment
پیرو اطلاعیه 21/01/91 مندرج در همین سایت و درخواست مدارک جدید توسط بانک ، جهت تکمیل مدارک مورد نیاز ، بانک عامل (بانک سپه شعبه پیامبر اعظم) ، مدارک و فرمهای پیوست خبر می بایست در اسرع وقت (حداکثر 5روز پس از انتشار خبر) پس از تهیه پرینت و تکمیل مدارک به بخش وام پروژه های صندوق تعاون تحویل گردد.جهت اطلاع از خبر قبلی به اطلاعیه مورخ 21/01/91 مراجعه فرمایید.
ادامه خبر ...
 
اطلاعیه مورخ 21/01/91 مربوط به مدارک مورد نیاز وام بانکی : قابل توجه اعضای بلوکهای 187-188-189-199-200-202-206-278-279-282-284-286-287-289
Attachment
به آگاهی می رساند اسناد مالکیت مالکین این بلوکها در شرف واگذاری می باشد ، مقتضی است هرچه سریعتر نسبت به تحویل مدارک مورد نیاز جهت  تکمیل پرونده وام و اسناد اقدام نمایید. (اطلاعیه مورخه 6/12/90 در پیوست همین خبر دردسترس میباشد)
ادامه خبر ...
 
کلیه فرمها جهت تهیه پرینت و تکمیل و ارسال به صندوق به پیوست میباشد.
Attachment
به اطلاع اعضای محترم پروژه نگارستان ،‌ بلوکهای شماره52- 53 -54-55-56-74-75-76-77-78-79-80-169-170-219-220 می رساند نسبت به تشکیل پـرونده جهت تقسیط وام و هماهنگـی لازم و بمنظور صدور اسنـاد مالکیت در اداره ثبت مدارک ذیل مورد نیاز میباشد خواهشمند است ضمن مطالعه دقیق نسبت به تکمیل و ارائه مدارک به واحد پشتیبانی و وام پروژه های صنـدوق تعاون هوافضـا حداکثر تا 15 روز از انتشار خبر اقدام نمایید .
ادامه خبر ...
 
خبر مهم
Attachment
اولین سری از اسناد مالکیت پروژه نگارستان دریافت گردیده.
ادامه خبر ...
 
Attachment
خبر مربوط به ثبت نام پیش فروش خطوط تلفن ثابت
ادامه خبر ...
 
Attachment
مشخصات فنی پروژه
ادامه خبر ...
 
Attachment
سایت پلان پروژه نگارستان
ادامه خبر ...