نادیده گرفتن پیوند های منو ها
لیست ها
تالار گفتگو
ارتباط مستقیم با مدیریت
پروژه باران
گالری تصاویر پروژه باران
اخبار پروژه باران
پروژه برلیان
گالری تصاویر پروژه برلیان
اخبار پروژه برلیان
پروژه گلستان
گالری تصاویر پروژه گلستان
اخبار پروژه گلستان
پروژه نگارستان
گالری تصاویر پروژه نگارستان
اخبار پروژه نگارستان
پروژه نگین
گالری تصاویر پروژه نگین
اخبار پروژه نگین
 

 

 

 

 اخبار

مرتب سازی با پیوست هاجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
اطلاعيه مورخ 95.12.1 پروژه نگارستان جهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
اطلاعيه مورخ 95.11.24 پروژه نگارستان جهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
اطلاعيه واگذاري تعدادي از واحدهاي باقیمانده پروژه نگارستان (اخبار جدید اضافه شد)جهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
خبر مهم و فوری درخصوص اسناد مالکیت واحدهای پروژه برلیانجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
خبر مهم مورخ 22/10/94 پروژه برلیان درخصوص اخذ پایانکار جهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
خبر فوری مورخ 31/6/94 پروژه برلیان درخصوص اخذ پایانکار و اسناد مالکیتجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
خبر مورخ 30/04/94 پروژه نگارستان درخصوص اصلاحات بعمل آمده در قبضهای آب کلیه بلوکهاجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
خبر مهم و فوری مورخ 10/04/94 پروژه برلیان (درخصوص تحویل واحدها)جهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
خبر مهم و فوری مورخ 12/12/93 پروژه برلیان جهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
خبر مهم و فوری مورخ 28/11/93 پروژه برلیان (درخصوص خرید خط تلفن ثابت)جهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
مهم ! اخبار مربوط به انتخاب واحد پروژه برلیانجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
خبر مهم و فوری مورخ 16/06/93 پروژه برلیانجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
خبر مهم و فوری مورخ 12/05/93 پروژه برلیانجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
خبر مهم و فوری مورخ 01/05/93 درخصوص آندسته از اعضای پروژه نگارستان که تاکنون نسبت به تسویه حساب و تحویل واحد خود اقدام ننموده اند...جهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
خبر مورخ 11/4/93 درخصوص آندسته از اعضاء پروژه نگارستان که حواله یا شیرآلات واحد خود را دریافت نموده ولی اقدام به نصب ننموده اندجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
خبر مورخ 9/4/93 پروژه باران درخصوص انتقال اسناد مالکیتجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
خبر مورخ 1/4/93 پروژه باران درخصوص مدارک مورد نیاز اسناد مالکیتجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
خبر فوری درخصوص نصب آیفون های بلوکهای 41- 42- 128 - 129- 219 -221- 222-223 - پروژه نگارستانجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
خبر مورخ 18/3/93 درخصوص اجرای عملیات آسفالت پروژه نگارستانجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
قابل توجه اعضای محترم پروژه نگارستان خبر مهم و فوری مورخ 10/02/93جهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
قابل توجه اعضای محترم پروژه باران خبر مهم و فوری مورخ 27/12/92جهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
خبر فوری: قابل توجه مالکین محترم بلوکهای 76-77-78-79-80-52-54-55-56-187 پروژه نگارستانجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
قابل توجه اعضای محترم پروژه برلیان - اطلاعیه مورخ 09/10/92جهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
قابل توجه اعضای محترم پروژه نگارستان جهت مشاهده خبر فوري و مهم شماره (1و2و3) مورخ 28/09/92 به متن اصلی خبر مراجعه نمائيد. جهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
قابل توجه اعضای محترم پروژه برلیان - اطلاعیه مورخ 08/08/92جهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
قابل توجه اعضای محترم بلوکهای 220،219،170،169،80،79،78،77،76،75،74،56،55،54،53،52،221،222،223 - اطلاعیه مورخ 28/5/92 جهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
خبر فوری درخصوص نصب آیفون های بلوکهای 76-77-78-79-80-52-54-55-56-187 پروژه نگارستانجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
خبر مهم و فوری مورخ 24/4/92 پروژه گلستانجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
اخبار مربوط به آخرین مرحله انتخاب واحد پروژه نگارستانجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
قابل توجه آندسته از اعضای پروژه گلستان که اقدام به تسویه حساب و یا تحویل کلید واحد خود نکرده اندجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
خبر مهم و فوری مورخ 23/2/92 پروژه نگارستانجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
اطلاعیه مربوط به کولرهای پروژه گلستانجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
اطلاعیه مورخ 08/12/91 پروژه برلیانجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
اطلاعیه مورخ 08/12/91 پروژه گلستانجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
اطلاعیه مورخ 28/11/91 درخصوص تسهیلات بانکی پروژه گلستانجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
اطلاعیه مورخ 15/11/91 پروژه برلیان درخصوص تسهیلات بانکیجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
مشاهده آخرین اخبار و جدول رژیم پرداخت اقساط پروژه برلیانجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
بدینوسیله به آگاهی اعضای محترم پروژه نگارستان می رساند اولین سری از اسناد مالکیت پروژه نگارستان دریافت گردید.جهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
     
به سایت صندوق تعاون و سرمایه گذاری خوش آمدید.